enco

PASLAUGOS

Įžeminimas yra reikalingas.

Daugelio elektros įrenginių metaliniai korpusai normaliomis darbo sąlygomis įtampos neturi. Sugedus izoliacijai, korpuse atsiranda įtampa, kuri gali būti pavojinga gyvybei. Žmogui prisilietus prie įrenginio, per jį pradeda tekėti srovė. Srovės poveikis priklauso nuo jos dydžio, trukmės taip pat nuo tekėjimo kelio ir fizinės žmogaus būklės.

2011-2019