enco

PASLAUGOS

Instaliacijos ir įrenginių izoliacijos varžos matavimas

 

Instaliacijos ir įrenginių izoliacija blogėja nuo mechaninio, cheminio, temperatūros ir drėgmės poveikio. Be to izoliacija senėja, kietėja trūkinėja. Dėl atsiradusių pažeidimų izoliacija kaista. Gali kilti gaisrai, atsiranda pavojus žmogaus gyvybei. Instaliacijos ir įrenginių izoliacijos matavimu tikrinama, ar nėra pažeista elektros tinklo ir įrenginių izoliacija.

Pereinamųjų kontaktų varžų matavimai

 

Pereinamųjų kontaktų varžų matavimai atliekami, siekiant nustatyti, ar visos elektros įrenginių ir konstrukcijų dalys yra patikimai įžemintos (įnulintos). Jeigu įžeminimo (įnulinimo) sistemoje yra pažeidimų arba įžeminimo (įnulinimo) nėra, tai atsiranda pavojus žmogaus gyvybei.

Grandinės fazė-nulis varžos matavimas

 

Grandinės fazė-nulis matavimu nustatoma, ar teisingai parinkti apsaugos aparatai (automatiniai jungikliai, saugikliai) instaliacijai. Patikrinama, ar suveiks elektros instaliacijos apsaugos aparatai, įvykus trumpam jungimui. Esant blogai parinktam apsaugos aparatui trumpojo jungimo metu gali kilti gaisras, atsiranda pavojus žmogaus gyvybei ir elektros įrenginiams.

Įžeminimo įrenginio varžos matavimas

 

Specialistai yra nustatę tam tikras ribines leistinąsias prisilietimo įtampos vertes, kurioms esant tam tikromis sąlygomis žmogus neturėtų būti paveiktas pavojingo srovės dydžio. Automatiniai jungikliai, srovės skirtuminės apsaugos (RCD) ir kiti apsaugos įrenginiai ne visada užtikrina atjungimą esant pavojingam srovės dydžiui, todėl siekiant užtikrinti reikiamą žmonių ir turto apsaugą, atliekamas įžeminimo įrenginio varžos matavimas.

2011-2019